top of page

LAVANTA DİKİMİ YAPILACAK ARAZİ İÇİN TOPRAK İŞLEME

1- Dip Kazan

Bazı toprak ve iklim şartlarında her yıl aynı derinlikte işlenen toprak katının hemen altında kalınlığı 8-10 cm. ye varan su geçirmez sert bir tabaka oluşur. Taban taşı denilen bu tabakanın oluşmasıyla toprakta suyun, alt katmanlarına sızması zorlaşır ve bitkinin kök gelişimini engeller. Dolayısıyla toprağa düşen yağmur ve kar sularının toprağın alt katlarında süzülmesini zorlaştırarak suyun toprak yüzeyinden akıp gitmesine ve erozyona sebep olur. Bu nedenle taban taşının belirli aralıklarla kırılması gerekir. Bu iş dipkazan denilen özel gövdeli pulluklarla yapılır. Bu aletin işleyici gövdesi dik ve sağlam bir payandaya bağlı kama biçiminde bir uç demirinden oluşur. Aletin iş genişliği sert tabakayı (taban taşını) kıracak şekilde olmalıdır. Bunu sağlamak için önceden sert tabakanın derinliği tespit edilmelidir. Dipkazan; belirli aralıklarla çekilmesi gerekiyorsa bir yönde çekildikten sonra, ikinci olarak önce çekilen doğrultunun dikine ve belirli aralıklarla çekilmelidir. Killi ağır topraklarda dipkazanın uç demirinin arkasına gülle şeklinde yada silindir biçiminde bir parça bağlanarak toprak içerisinde hem sert tabakanın daha iyi patlatılması hem de belli bir derinlikte bu parçanın geçtiği yerde boşluklar oluşturularak toprağın havalandırılması ve suyun toprakta hareketi kolaylaştırılmış olur.

Pulluk.jpg

2- Pulluk

Tarla sürmek için kullanılan ve bir traktör arkasına bağlanarak kullanılan, toprağın alt-üst edilmesini sağlayarak ekime hazır hale getirilmesini sağlayan en temel tarım ekipmanlarından birisidir. Pulluk ile sürülen tarlada üst kısımdaki verimsiz toprak alta geçer alt kısımdaki dinlenmiş verimli toprak ise üst kısıma geçerek yer değiştirir.

3- Diskaro

Toprak, pullukla sürüldükten sonra diskaro kesekleri kırar ve tarla yüzeyini düzelterek daha iyi bir dikim yapılmasını sağlar.

diskaro.png
bottom of page