top of page

TOPRAK ANALİZİ NASIL YAPILIR

Lavanta dikilecek arazi için önceden toprak analizi yapılıp toprağın yapısı, organik ve inorganik madde miktarlarının bilinmesi şarttır. Analiz sonucuna göre toprağın eksik organik ve inorganik madde miktarının toprağa verilmesi gerekir.

Toprak analizinde istediğimiz içerikler : Toprak bünyesi (Kil,Silt,Kum oranı), Tuz, pH, Kireç, Fosfor, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Organik Madde

1- TOPRAK ANALİZİ NEDİR? NİÇİN YAPILIR ?

Toprak analizi, belli bir tarla toprağının gübre ve kireç ihtiyacını ortaya koyan bir metottur. Belirli bir tarlayı temsil eden toprak örneği, laboratuvarlarda analiz edilerek içerisindeki bitki besin maddelerinin miktarları bulunur. Böylece ekilen bitkinin iyi mahsul vermesi için hangi gübrelerin verileceği ortaya konur. Toprağımızı analiz ettirmeden önce gübreleme yaparsak büyük hataya düşeriz.

• Gereğinden fazla gübre kullanılır, fazla gübre toprağa ve bitkiye zarar verir.

• İhtiyaçtan daha az gübre kullanılır, üründe azalma olur.

• Yanlış cins gübre kullanılır, bu da ürüne ve toprağa zarar verir.

• Gübreyi uygun zamanda şekilde vermezsek istenilen miktarda ürün alamayız.

• Yetiştirilecek ürünün cinsi doğru olarak tayin edilemez.

• İşte bu gibi hatalara düşülünce de gübreden beklenilen faydalar sağlanamaz. Bu nedenle GÜBRE KULLANMADAN ÖNCE MUTLAKA TOPRAK ANALİZİ YAPILMALIDIR.

2-TOPRAK ÖRNEKLERİ NERELERDEN ALINMAZ ?

• Önceden gübre veya kireç atılmış yerlerden,

• Hayvan gübresi yığılan yerlerden,

• Harman yeri ve hayvan yatmış yerlerden,

• Sap, kök ve yabani otların yakıldığı kısımlardan,

• Tarlanın çukur ve tümsek yerlerinden, tarla hudutları ve yakınlarından,

• Ağaç altlarından, dere, orman, su arkı ve yollara yakın kısımlardan,

• Sıraya gübreli ekim yapılan mahsullerde sıra üstlerinden toprak örnekleri alınmaz.

3-TOPRAK ÖRNEĞİ NERELERDEN ALINIR ?


Aynı tarla içinde aşağıda belirtilen değişiklikleri gösteren yerler varsa her alan için ayrı ayrı toprak örneği alınır.

3.1. RENK (Aynı tarladaki koyu, açık gri, gri,kırmızı vs. gibi renk farklılıklarının bulunduğu yerlerden)
3.2. EĞİM (Taban ve yamaçta bulunan yerler)
3.3. YÖN (Kuzey, güney, doğu, batı kısımları)
3.4. TOPRAĞIN BÜNYESİ (Kumlu, tınlı, killi vs.)
3.5. TOPRAĞIN DERİNLİĞİ (Derin, orta ve yufka)
3.6. TABİİ BİTKİLER (Otlu, otsuz vs.)
3.7. VERİM FARKI (Değişik cins ve miktarlarda ürün kaldırılan kısımlar)
3.8. GÜBRE FARKI (Değişik gübreleme yapılan yerler ve gübresiz kısımlar)
3.9. TOPRAK İŞLEME FARKLILIĞI (Değişik toprak işleme, farklı çapalanan ve sulanan kısımlar)

4-TOPRAK ÖRNEKLERİ NE ZAMAN ALINMALIDIR ?

Toprak örnekleri ekimden veya gübre kullanım tarihinden 1.5-2 ay önce alınmalıdır. Numune alınan toprak tavda olmalı; çok kuru, yağışlı ve donlu dönemlerde numune alınmamalıdır. Tarla bitkileri için her ekim döneminden önce toprak örneği alınarak tahlil ettirilir. Çok yıllıklarda ise, aynı arazi için birkaç yılda bir(4-5 yıl) toprak örneği alınarak tahlil yaptırılabilir.

5-TOPRAK ÖRNEĞİ NE İLE VE NASIL ALINIR ?

Tarlada önemli değişiklikler gösteren yerler ayrı birer kısım olarak kabul edilir. Bu kısımların her birinden ayrı ayrı birer karışık örnek alınmalıdır. Tarlanın her tarafı aynı özelliğe sahip olsa bile 40 dekardan (dönüm) büyük ise bir tek toprak örneği yeterli değildir. Örnek almak için birçok aletler kullanılabilir. En kullanışlı olanlar toprak burgusu ve sondasıdır. Bu aletlerin bulunmadığı hallerde toprak örneği bahçe küreği (bel) ile alınabilir.

Tarla Bitkileri : Bunun için toprak yüzeyindeki bitki artıkları el veya kürekle hafifçe temizlenir ve v şeklinde çukur açılır, çukurun düzgün tarafından takriben 3-4 cm kalınlığında 30 cm'lik toprak dilimi, üst toprak atılmadan alınır. Numunelerin toplanmasında ve karıştırılmasında metal ya da galvenize kova yerine plastik kovalar kullanılmalıdır. Tarlanın büyüklüğüne göre 10-15 yerden araziyi temsil edecek şekilde alınan toprakların tamamı temiz bir bez veya naylon üzerine serilir, iyice karıştırılır, kesekleri ezilir, bitki ve taş parçaları ayıklanır. Daha sonra bu karışımdan 1 kg kadar toprak temiz bir torbaya konulur, üzerine gerekli bilgileri yazılan 2 etiketten biri torbanın içine diğeri torbanın ağzına bağlanarak tahlil için laboratuara gönderilir. Ancak numunenin naylon poşete konulması halinde fazla nemin uçması ve etiketin zarar görmemesi için birkaç yerinden delik açmaya ve ayrıca etiket bilgilerinin silinme riskine karşı kurşun kalemle yazılmasına itina gösterilmelidir.

UNUTMAYINIZ USULÜNE UYGUN OLARAK ALINMAYAN TOPRAK ÖRNEKLERİ HATALI SONUÇLAR VERİR.

TOPRAK ÖRNEĞİ EKİMDEN VEYA GÜBRELEMEDEN 1.5-2 AY ÖNCE ALINMALIDIR Kİ; TAHLİL SONUÇLARI ZAMANINDA ELİNİZDE OLSUN.

ANALİZ RAPORUNA GÖRE GÜBRE KULLANILDIĞINDA KÂRLI BİR ÜRETİM YAPILMIŞ OLUR.

bottom of page